Летящи врати

fd - to and fro

  • •  проектиране за преграждане на работни помещения с интензивен трафик на хора и колички
  • •  крило с изолация от полиуретан с дебелина 40mm.