хладилни врати

Въртяща хладилна врата
RDH & RDHD - TN

 • •  въртяща врата за хладилни помещения с нормална температура около 0°
 • •  крило с изолация от полиуретан с дебелина 80mm
 • •  еднокрила RDH-TN и/или двукрила RDHD-TN версия

Плъзгаща хладилна врата
RDS & RDSD - TN

 • •  подходяща за хладилни помещения с нормална температура около 0°
 • •  крило с изолация от полиуретан с дебелина 80mm
 • •  еднокрила RDS-TN и/или двукрила RDSD-TN версия

Плъзгащи хладилни врати
RDS - LWT

 • •  подходяща за хладилни помещения с ниска температура под 0°
 • •  подходяща за температурни разлики до 60°
 • •  крило с изолация от полиуретан с дебелина 100/125mm

Въртящи хладилни врати
RDH & RDHD - LWT

 • •  въртяща врата за хладилни помещения с ниска температура под 0°
 • •  подходяща за температурни разлики до 60°
 • •  крило с изолация от полиуретан с дебелина 100/125mm
 • •  еднокрила RDH-LWT и/или двукрила RDHD-LWT версия

Двукрила плъзгаща врата
RDSD - TN

 • •  двукрила плъзгаща врата за хладилни помещения с нормална температура около 0°
 • •  подходяща за големи проходни размери над 2.5m в ширина или там където има проблем с пространството за отваряне на въртящи врати
 • •  крила с изолация от полиуретан с дебелина 80mm

Въртяща врата за тръбен път
RDH - GV

 • •  въртяща врата за преминаване на тръбен път за хладилни помещения с нормална температура около 0°
 • •  крило с изолация от полиуретан с дебелина 80mm

Плъзгаща врата за тръбен път
RDS - GV

 • •  плъзгаща врата за преминаване на тръбен път за хладилни помещения с нормална температура около 0°
 • •  крило с изолация от полиуретан с дебелина 80mm

Плъзгаща врата за контролирана атмосфера
RDS - CA

 • •  използва се за хладилни камери, за газово узряване на плодове или други приложения, където е необходимо перфектно уплътняване, но за температура не по-ниска от -5°
 • •  крило с изолация от полиуретан с дебелина 100mm