ИНДЪСТРИАЛ ФРИГО ДООРС ООД

ИНДЪСТРИАЛ ФРИГО ДООРС е създадена през 2005 год. с предмети на дейност:
Проектиране, производство и строителство на хладилни и сушилни камери и сгради с метални конструкции; и
Производство на хладилни, климатични, сервизни, офисни, секционни и др. индустриални врати и специализирани топлоизолационни панели.

Фирмата разполага със собствена производствена база в гр. Пловдив оборудвана със съвременна техника с висока производителност и качество на продукцията.
Фирмата работи в тясно сътрудничество с водещи фирми в производството на хладилно и климатично оборудване, като МТН – Италия, Полистамп – Италия, "Айсберг", Стенли-Фриго, Е-5, Фриготерм, Сийл, Колдест и много други.
За кратко време фирмата се наложи на пазара като основен производител в България на всички видове врати за хранително вкусовата промишленост. Само за 2008 год. са произведени над 3000 врати. С врати произведени от нас са оборудвани повечето големи обекти на хранително вкусовата промишленост в България, като: БОНИ ОБОРОТ, УНИТЕМП, САМИ-М, ПИЛКО, КЕН, КФМ, ТАНДЕМ, БИЛЛА, МЕТРО, КАУФЛАНД и много други.

Фирмата е сертифицирана по EN ISO 9001:2015.
EU flag
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
OPIC logo
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
„ИНДЪСТРИАЛ ФРИГО ДООРС“ ООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Наименованието на проектно предложение е „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по договор № BG16RFOP002-2.089-5788-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаква се постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране. Началната дата на изпълнение на проекта е 30.08.2021 г., като той следва да приключи до 30.11.2021 г. Благодарение на получената безвъзмездна финансова помощ дружеството ще успее да запази доставчиците, клиентите и партньорите си и да продължи да развива дейността си.